Parknieuws

Extra ALV

Op donderdag 15 november was de extra ALV vergadering over het huishoudelijk regelement.

De legalisatie betekent in min of meerdere mate dat we een  gewone woonwijk zijn geworden en daardoor kunnen er een hoop huishoudelijke regels vervallen.

Aan de andere kant: door het feit dat we een stichting zijn zitten we wel vast aan bepaalde statuten.

Tijdens de vergadering hebben we punt voor punt doorgenomen wat geschrapt zou kunnen worden en welke regels we beter kunnen aanhouden.

Het bestuur zal in de komende maanden uitzoeken of er in bepaalde gevallen een statutaire wijziging nodig is – daar komt een notaris aan te pas- want juridisch heeft het een en ander soms meer implicaties dan je in eerste instantie zou denken.

In ieder geval waren we het erover eens dat het handig is als er een soort algemeen verhaal komt over hoe we het hier met z’n allen leefbaar kunnen houden omdat we toch best dicht op elkaar leven.

Verder kwam weer eens nadrukkelijk naar voren dat huurders absoluut welkom zijn op de ALV om hun zegje doen zodat de bewoners met stemrecht hun mening kunnen meenemen.

In het voorjaar komt er weer ‘n  ALV en dan hoopt het bestuur een versie van het huishoudelijk reglement af te hebben waarover we kunnen gaan stemmen.

Extra applaus voor het bestuur aan het eind van de vergadering! Wat een megaklus weer..

471 Comments