Werkgroepen

Onze woonomgeving blijft goed onderhouden, veilig en gezellig door de inzet van een aantal werkgroepen, Ze zijn essentieel voor het bewoonbaar houden van het park! Zij brengen eigen activiteiten in bij het bestuur of werken een opdracht vanuit het bestuur verder uit. Een aantal keer per jaar sluit een vertegenwoordiger uit iedere werkgroep aan bij de bestuursvergadering.

Lees hieronder wat de werkgroepen precies doen. Heb je een vraag of wil je iets doorgeven? Loop bij 1 van de leden langs  of mail! Iedere werkgroep heeft zijn eigen mailadres.

Werkgroep Communicatie:
Zoals de naam al zegt, is deze werkgroep verantwoordelijk voor alle vormen van communicatie van het park naar de bewoners toe. Zoals de nieuwsbrief, uitnodigingen, maar ook deze website. De werkgroep streeft ernaar dat de bewoners elkaar leren kennen, kennis met elkaar kunnen delen en op de hoogte zijn van de laatste belangrijke en leuke nieuwtjes. Het doel is om minimaal 4 nieuwsbrieven per jaar uit te brengen met gezellige interviews, mooie foto’s, leuke mensen/initiatieven uit de buurt etc. De werkgroep komt eens in het kwartaal bij elkaar. De bijeenkomsten zijn erg gezellig en je hoort over de laatste nieuwstjes van het park! 
Hou je van schrijven, mensen interviewen, digitaal knutselen aan een nieuwsbrief of een leuk idee voor een rubriek? Sluit je gezellig aan!

communicatie@woonwijkmolenpolder.nl
Leden: Guus, Ruth, Ruben, Jos, Sijmen en Merel

Werkgroep Infrastructuur:
‘Infrastructuur’ is de term voor alles wat te maken heeft met de voorzieningen op het park. Zoals: paden, straatverlichting, riolering, slagbomen, brievenbussen. De werkgroep infrastructuur houdt in de gaten of er onderhoud en reparaties nodig zijn en zorgt ook voor de uitvoer daarvan. Dat kan variëren van het (laten) snoeien van een boom die overlast veroorzaakt of het uitscheppen van de rioolputten tot het vernieuwen van de houtsnippers op het pad naar de plas of het laten repareren van de slagbomen.
Vind je het leuk om te ondersteunen bij de praktische zaken op het park? De infra-club kan altijd extra handen gebruiken!

infrastructuur@woonwijkmolenpolder.nl
Leden: Mark, Joris, Joop, Bas, Marijn, Chris.

Werkgroep Bestrating
Omdat het de bedoeling is de bestrating van ons park in de aankomende jaren te vernieuwen is hier ook een tijdelijke werkgroep voor opgericht. Zij zijn te bereiken via het mailadres van de infrastructuur werkgroep.

Leden: Doron, Lilibert, Ruth, Piet, Joop, Mark en Hans

Werkgroep Financiën
De financiën en facturen van onze stichting worden bijgehouden door het accountant kantoor ‘Ins and Outs’. De werkgroep financiën houdt samen met de penningmeester in de gaten dat facturen worden verstuurd en betaald. De Werkgroep Financiën is de linker- en rechterhand van de penningmeester. Let op, op dit moment heeft de werkgroep geen leden!

De penningmeester onderhoudt het contact met het accountantsbureau ‘Ins en Outs. Dit bureau berekent de waterafrekening per bewoner. Ze maken de facturen,  versturen die en zetten de automatische incasso’s klaar. En ze houden bij wie er al betaald heeft. Dit doet ze ook voor de facturen van de servicekosten. Het bureau stelt ook de jaarrekening op. De werkgroep financiën controleert de jaarrekening en legt de jaarrekening voor aan de overige bestuursleden.  De leden van de werkgroep stellen samen met de penningmeester de begroting op en controleren de kas voorafgaand aan de ALV.

Wil jij ervoor zorgen dat alles financieel op rolletjes loopt op het park?

Meld je aan als penningmeester of voor deze werkgroep!

penningmeester@woonwijkmolenpolder.nl
leden: …

Werkgroep Lief & Leed
Deze werkgroep zorgt ervoor dat bewoners op het park die iets te vieren hebben (trouwen, nieuwe baan..) of juist iets verdrietigs of moeilijks meemaken (overlijden familie, ziekenhuisopname..) weten dat er aan ze wordt gedacht. Tegelijkertijd zijn ze ook de feestcommissie en organiseren ze leuke dingen op het park, zoals de nieuwjaarsborrel!

liefenleed@woonwijkmolenpolder.nl
Leden: Fien, Wietske, Bart en Sarah 

Kinderwerkgroep
Er wonen steeds meer kinderen op het park. Wat een heerlijke plek om op te groeien! De kinderwerkgroep denkt na over veiligheid, speelplekken en alle andere ideeën die ter tafel komen voor kinderen. Er zijn mooie snelheidsbordjes gerealiseerd en extra’s spiegels in de bochten om het veiliger te maken.

Leden: Kees-Jan, Sarah, Guus

Werkgroep Duurzaamheid:
Deze werkgroep zet zich in om het park te verduurzamen. Van het op een natuurlijke wijze onderhouden van het park tot aan het samen inkopen van duurzame bouwmaterialen. Een aantal keer per jaar verzorgd de werkgroep Duurzaamheid een thema nieuwsbrief. Daarnaast schrijven ze regelmatig artikelen met tips en nieuwtjes over duurzaamheid. Deze zijn terug te lezen in het parknieuws.

Momenteel zijn er geen leden in de werkgroep Duurzaamheid, lijkt jou het leuk om tips via de nieuwsbrief en website van het park te delen met medebewoners om zo het park steeds groener te maken? Meld je aan via het bestuur! 

Werkgroep Zekerheid

Deze werkgroep heeft als doel de basisvoorzieningen en behoeften van de bewoners zeker te stellen. Denk aan EHBO, beschikbaarheid van elektriciteit, veilig en beschikbaar water en wellicht nog meer. Bijvoorbeeld in gevallen zoals een langdurige stroom- of wateruitval of noodzaak tot hulp bij een spoedgeval.

Ben je geinteresseerd laat het dan weten!

Leden: er zijn nog geen vaste leden, de overleggroep bestaat uit Evelien, Gio, Joris en Vincent

Werkgroep Klein onderhoud

Deze werkgroep organiseert 2 per jaar een gezamenlijk klus en onderhoudsweekend op het park. In dat weekend trekken de bewoners gezamenlijk een dag uit om nog liggende kleine klussen op te pakken en de woonomgeving te onderhouden. Denk aan het onderhouden van de mandelige stukken, het repareren van de brug, straatlantaarns, of verbeteren van veiligheid en leefbaarheid, Noem maar op! Het zijn vooral gezellige en enthousiaste dagen waarop er vooraf en nadien samen gegeten en geborreld wordt. Deze werkgroep stuurt een paar keer per jaar een uitnodiging voor een klussendag, doe gezellig mee!