Vergunningsvrij aanbouwen

Het bouwwerk moet aan een aantal eisen voldoen, zoals:

  • Het moet altijd op het zgn. achtererfgebied staan. Dit is het deel van je perceel dat begint op één meter achter de voorgevel.
  • Het mag maar een bepaald deel beslaan van het achtererfgebied. Hoe groot dat deel is, is afhankelijk van de grootte van het achtererfgebied.
  • Het is verder nog gebonden aan een aantal regels over bijvoorbeeld hoogte en gebruik.
  • De regels uit het bestemmingsplan zijn niet van toepassing. Het Bouwbesluit, waarin regels voor veiligheid en gezondheid zijn opgenomen, en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden wèl.

Alle informatie, inclusief een overzichtelijk ‘stappenplan’, is te vinden in een brochure van de Rijksoverheid. Deze kan gedownload worden van de site watmagikbouwen.nl

Op die site staat nog meer nuttige informatie over bouwen met en zonder vergunning.