Vergunningsvrij aanbouwen

 

Het is niet altijd verplicht om voor een bouwwerken een omgevingsvergunning aan te vragen. Voor dit zgn. vergunningsvrij bouwen moet het bouwwerk wel aan een aantal eisen voldoen, zoals:

  • Het moet altijd op het zgn. achtererfgebied staan. Dit is het deel van je perceel dat begint op één meter achter de voorgevel.
  • Het mag maar een bepaald deel beslaan van het achtererfgebied. Hoe groot dat deel is, is afhankelijk van de grootte van het achtererfgebied.
  • Het is verder nog gebonden aan een aantal regels over bijvoorbeeld hoogte en gebruik.

Alle informatie over vergunningsvrij bouwen, inclusief een overzichtelijk ‘stappenplan’, is te vinden in een brochure van de Rijksoverheid. Deze kan gedownload worden van de site watmagikbouwen.nl . Op die site staat nog meer nuttige informatie over bouwen met en zonder vergunning.