(Ver)bouwen?

Ben je van plannen om te gaan (ver)bouwen? We hebben een aantal belangrijke regels op een rij gezet, zoals  een aantal brandveiligheidsregels, regels voor vergunningsvrij uitbouwen en nieuwbouw.

Andere punten die ook belangrijk zijn:

  • Bouwplannen graag melden bij het bestuur van de Beheerstichting. Dit vooral met het oog op de eventuele communicatie naar andere bewoners. De praktijk wijst uit dat bewoners eerder naar het bestuur toe komen met vragen over bouwactiviteiten dan dat ze direct toestappen naar degene die bouwplannen heeft. Als het bestuur op de hoogte is kan eventuele onrust onder bewoners worden voorkomen.
  • Zelf ook in ieder geval de directe buren (rechts/links/voor/achter) op de hoogte stellen van je bouwplannen.
  • Bij transport van bouwmaterialen zich houden aan de maximale aslast van 2 ton, zoals die bij de ingang is aangegeven. Dit om schade aan de paden te voorkomen.