Nieuwbouw en verbouw

 

De regelsĀ 

  • Zoek uit of je een omgevingsvergunning (bouwvergunning) nodig hebt. Bij nieuwbouw zal dit in ieder geval nodig zijn. Aanvragen kan bij het omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht of via de landelijke omgevingsloket-website. Op deze website staat ook een ‘vergunningcheck’ waarmee je kunt uitzoeken of je een vergunning nodig hebt.
  • Op de website van de Rijksoverheid is terug te vinden wat er ingediend moet worden bij een omgevingsvergunning.
  • Bekijk het bouwbesluit. Hierin staan bouwvoorschriften ten aanzien van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, milieu en dergelijke. Bijvoorbeeld wat de minimale afmetingen moeten zijn van verblijfs-, toilet- en badruimten. Klik hier voor het bouwbesluit.
  • Bekijk de bouwregels in het bestemmingsplan. Hierin staat onder andere hoe groot en hoog je mag bouwen en wat de afstand tot de perceelgrens moet zijn. Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Bekijk het beeldkwaliteitsplan. Hierin staan criteria ten aanzien van het uiterlijk van een bouwwerk, zoals kleur en materiaal.
  • Bij transport van bouwmaterialen moet iedereen zich houden aan de maximale aslast van 2 ton, zoals die bij de ingang is aangegeven. Dit om schade aan de paden te voorkomen.

Nieuwbouw en verbouw: houd het sociaal

  • Stel zelf ook in ieder geval de directe buren (rechts/links/voor/achter) op de hoogte van je bouwplannen.
  • Als je hoger gaat bouwen dan 3 meter nokhoogte: houd dan rekening met je buren bij het plaatsen van ramen e.d. Als je bijvoorbeeld vanuit je hooggeplaatste raam bij je buren binnen kunt kijken of over de schutting van de buren hun tuin in kunt kijken, worden zij in hun privacy geschaad.