Nieuwbouw

 

  • Bekijk het bouwbesluit. Hierin staan bouwvoorschriften ten aanzien van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, milieu en dergelijke. Bijvoorbeeld wat de minimale afmetingen moeten zijn van verblijfs-, toilet- en badruimten. Het bouwbesluit is te vinden op: https://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd4
  • Bekijk de bouwregels in het bestemmingsplan. Hierin staat onder andere hoe groot en hoog je mag bouwen en wat de afstand tot de perceelgrens moet zijn. Het bestemmingsplan is te vinden op ruimtelijkeplannen.nl
  • Bekijk het beeldkwaliteitsplan. Hierin staan criteria ten aanzien van het uiterlijk van een bouwwerk, zoals kleur en materiaal. Het beeldkwaliteitsplan vind je binnenkort op de website, maar is nu nog op te vragen via het bestuur.
  • Vraag een omgevingsvergunning (bouwvergunning) aan bij de gemeente. Dit kan via het omgevingsloket: omgevingsloket.nl
    Op de website van de overheid is terug te vinden wat er ingediend moet worden bij een omgevingsvergunning: http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471/2017-10-01

Maar altijd geldt eigenlijk wel: overleg je plannen met de mensen van het omgevingsloket van de gemeente. Dan weet je waar je aan toe bent en waar je je aan te houden hebt.

En, minstens even belangrijk: laat op tijd aan je buren weten dat je bouwplannen hebt. Dan kan alles in goede verhoudingen gebeuren en houden we de sfeer op het park goed en positief!