Parknieuws

De rechtbank is het niet eens met de belastingdienst

De bewoners van ons park die tegen de belastingdienst in beroep zijn gegaan hebben op 31 juli 2018 van de rechter gelijk gekregen. De dienst was van mening dat de chalets op ons park, ondanks de legalisatie, recreatiewoningen zijn. Dit omdat de woningen initieel bestemd zijn voor recreatie.
Opmerkelijk is dat de procesvertegenwoordiger van de belastingdienst bij de zitting dit argument heeft laten vallen. In alle voorgaande telefonische en schriftelijke contacten met verschillende ambtenaren leek deze visie op onze woningen onwrikbaar.

Met de verandering van de Wet op de Huurtoeslag in 2016 hebben woningen die onderdeel uitmaken van een vakantiebestedingsbedrijf geen recht meer op huurtoeslag. Tijdens de zitting zijn de slagbomen, de snackbar, het restaurant en de vijver genoemd als mogelijke voorzieningen van een dergelijk bedrijf. In de praktijk hoort alleen de slagboom bij het park, de rechter oordeelde dat er daarmee onvoldoende punten zijn om vast te stellen dat de betreffende huurwoning onderdeel is van een vakantiebestedingsbedrijf. M.a.w. het is niet aangetoond dat ons park een bedrijf is waar mensen hun vakantie vieren/ besteden. De rechter heeft bij deze beoordeling het belang van het feitelijk gebruik genoemd. Bij de uitspraak staat dan ook dat in de praktijk alle woningen in gebruik zijn voor permanente bewoning. De belastingdienst heeft dat niet betwist.

Hoewel we door de uitspraak van de rechter positief gestemd zijn is er nog geen volledige zekerheid. De belastingdienst heeft bij voorbaat al aangekondigd in hoger beroep te gaan. Dit kunnen ze tot 15 september van dit jaar doen.

Door André Roeffen

355 Comments